ISIL İŞLEM

ISPM 15 Standardı Nedir? Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulu’nun 2002 yılında kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri kullanımını düzenleyen standarttır. ISPM 15 standardı, ahşaptan mamul ambalaj malzemelerinde yer alan zararlı organizmaların ülkeden ülkeye nakilleri esnasında taşınmasını engellemek adına uygulanması mecburi işleme verilen isimdir.

ISPM 15 Standardının Kapsamı Nedir? ISPM 15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm’den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir. Artvin Kerestecilik de ISMP 15 yetki belgeli firmalar arasında yer almaktadır.


ISPM – 15 Standardı Uygulanması (Isıl İşlem’in Yapılması) Ahşap malzemenin ısıl işlem fırınlarında, fırınlama yaparak ahşabın çekirdek ısısının 56 dereceye geldikten sonra 30 dk. bekletilerek ahşabın içindeki zararlı böceklerden ve larvalardan arındırılması işlemidir. Bu işlem yapıldıktan sonra Palet’in üzerine IPPC damgası vurulur. Böylece ülkelerarası nakliyede ahşap palet ile hastalığın taşınması engellenmiş olur.


ISPM – 15 Standardının Uygulanma Metotları ISPM 15 için uygulanan iki temel metot bulunmaktadır. Bunlar fumigasyon ve ısıl işlem olarak adlandırılmaktadır. Her iki metot da ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilmektedir.

1. Isıl İşlem: Bu yöntemde ahşabın öz ısısı belli bir seviyeye çıkartılır ve beklenir. Isıl işlem için ahşap öz ısısının en az 30 dakika boyunca minimum 56°C de bekletilmesi gerekmektedir. Kiln Dry (fırında kurutma)/KD gerekli ısıya ulaşmış ise Heat Treatment (HT) Isıl İşlem kabul ediliyor.

2. Fumigasyon: Bitkilere, depolanan zirai ürünlere, bina ve nakil vasıtalarına ve hatta mobilyalara varıncaya kadar çesitli materyellere arız olan böcekleri ve diğer zararlı unsurları öldürmek adına uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde kapalı ortamda gaz halinde belli bir oranda kimyasal madde verilir. Bu kimyasal maddenin adı Fümiganttır. Gazın verilmesinin ardından belli bir süre ortamda tutulur. Ortalama olarak 16 saat kadar sürmektedir.


ISPM 15 Standardının Uygulanmasında Sorumluluk Kimlerdedir? Standardın uygulanması üye ülkelerin sorumluluğunda olup, mevzuat değişiklikleri yolu ile ithalat veya ihracat yapan firmalara ek sorumluluklar getirmektedir.

İhracatçı ülkenin sorumluluğu, ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ve bu işleme ilişkin uluslararası geçerliliği olan işaretlemeyi yapma yetkisinin verilmesini sağlayan mevzuatı yayınlamak ve uygulamak;

İhracatçının sorumluluğu, ihrac edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasının sağlamak;

İthalatçının sorumluluğu, ithal edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasını istemek;

İthalatçı ülkenin sorumluluğu, ülkesine giren ahşap ambalaj malzemelerinde ISPM 15 standardının işaretini aramaktır.


Türkiye’de ISPM 15 Standardı Türkiye, 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan “Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik”  ile işlem yapma ve işaretleme yetkisini aynı gün vermeye başlamıştır. Ancak 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazete’de duyurulan değişiklikle ISPM 15 standardının uygulanması 01 Ocak 2006 tarihine ertelenmiştir. Söz konusu tarihten sonra ISPM 15 standardı uygulanmaya başlamıştır.

Türkiye ithalatta ISPM 15 standardına uygunluğu 01.01.2006 tarihinden itibaren arayacağından, ithal edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanılıyorsa, ithalatçı firmalarımızın muhataplarını konudan haberdar etmelerinde yarar görülmektedir.

Artvin Kerestecilik Ormancılık İmalat Taşımacılık İthalat İhracat Pazarlama Ticaret Ltd.Şti. olarak ısıl işlem fırınlarında, fırınlama yapılarak ISPM 15 standardı kazandırılan birçok ürün sunmaktayız. Bu kapsamda ısıl işlem görmüş palet, ahşap, sandık, kereste ve benzeri ürün arayışlarınızı Artvin Kerestecilik aracılığıyla karşılayabilirsiniz.

[blogger]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tema resimleri davidf tarafından tasarlanmıştır. Blogger tarafından desteklenmektedir.